UPDATE CORONA VIRUS

23 maart: Wij passen het beleid aan omdat gezondheid en veiligheid voorop staan. Wij blijven als fysiotherapeuten een primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden.

Daarom zullen wij op de praktijk nog uitsluitend de patiënten behandelen die ons echt nodig hebben, alleen noodzakelijke zorg, mits verwezen door huisarts of specialist. Voor deze groep mensen blijven wij beschikbaar om fysiek te behandelen, mits er geen verdenking van corona is. Wij houden hierbij de richtlijn van het RIVM en van onze beroepsgroep, het KNGF, aan.

Voor alle andere mensen vragen wij begrip om de behandeling tijdelijk uit te voeren dmv. zorg op afstand, e-health. Wij kunnen met u videobellen, gewoon bellen, wij kunnen u oefeningen sturen en ook filmpjes sturen hoe u een oefening uit moet voeren. Op deze manier kunnen wij u blijven coachen, helpen en meedenken om mee te werken aan het verminderen van uw klachten of om u te helpen met uw revalidatie traject.

Indien u bij ons komt fitnessen willen wij u vragen het advies van het kabinet over te nemen en niet bij ons te komen trainen tot 6 april.
Op deze manier kunnen wij onze ruimte zo goed mogelijk waarborgen om patiënten die onze fysiotherapeutische zorg nodig hebben zo goed en veilig mogelijk te behandelen.

Vanaf 23 maart maken wij wekelijks een film met huiswerkoefeningen voor alle mensen die bij ons sporten. Dit  thuis-fitness-programma sturen wij u iedere week digitaal toe.

Daarnaast willen wij alle patiënten vragen om voor uw eigen hygiene een badlaken of hoeslaken mee te nemen.
Onze fysiotherapeuten zullen u behandelen met steriele handschoenen.
Wij vragen U om uw handen bij binnenkomst te wassen, en eventueel ook weer na de behandeling te wassen als u zich daar prettig bij voelt.

De wachtruimte van de praktijk is aangepast zodat u op een gepaste afstand van minimaal 1,5 meter van een andere patient kunt zijn.
Wij willen u aanraden om niet voor de behandeltijd aanwezig te zijn, om op die manier te voorkomen dat u langer dan noodzakelijk in de behandelruimte moet wachten.

Publicatiedatum: 18-03-2020


« Terug naar het overzicht