Nieuws

UPDATE CORONA VIRUS

Indien u bij ons komt fitnessen willen wij u vragen het advies van het kabinet over te nemen en niet bij ons te komen trainen tot 6 april.
Op deze manier kunnen wij onze ruimte zo goed mogelijk waarborgen om patiënten die onze fysiotherapeutische zorg nodig hebben zo goed en veilig mogelijk te behandelen.

Daarnaast willen wij alle patiënten vragen om voor uw eigen hygiene een badlaken of hoeslaken mee te nemen.
Onze fysiotherapeuten zullen u behandelen met steriele handschoenen.
U bent vrij om uw handen bij binnenkomst, en na de behandeling te wassen als u zich daar prettig bij voelt.

De wachtruimte van de praktijk is aangepast zodat u op een gepaste afstand van minimaal 1,5 meter van een andere patient kunt zijn.
Wij willen u aanraden om niet voor de behandeltijd aanwezig te zijn, om op die manier te voorkomen dat u zich langer dan noodzakelijk in de behandelruimte moet wachten.

CORONA VIRUS

In Nederland werd op 27 februari de eerste patiënt met het virus gevonden. Ook in andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op. Onze praktijk houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en wij houden ons aan het protocol van het RIVM.

Wat kan ik zelf doen?

Het RIVM – het landelijke coördinatiepunt voor alle zaken rondom het Coronavirus – houdt de situatie nauwlettend in de gaten. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het Coronavirus. Op de website van het RIVM staat actuele informatie. Ook staan er veel gestelde vragen, bijvoorbeeld wanneer u contact kunt opnemen met uw huisarts.

Het advies van het RIVM is dat de inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten zo veel mogelijk vermijden.

Wij vragen aan u bij 1 van deze klachten uw afspraak bij ons af te bellen?

Contact met je huisarts

Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de gebieden geweest die u terug kunt vinden op de RIVM site.

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Ben je in een van deze gebieden geweest en heb je alleen verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis en zorg dat je zo min mogelijk contact met anderen hebt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19, maar het kan ook een verkoudheid zijn. Het is niet nodig om de huisarts te bellen. Worden de klachten erger en krijg je koorts en luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.