Kinderfysiotherapie

Kijk voor meer informatie eens op: www.kinderfysiotherapie-heusden.nl

 

 

Kinderfysiotherapie:  spelenderwijs oefenen van zintuigen en motoriek.

Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestel gaat dat goed en bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan onder andere komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en beweegapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut

Als kinderfysiotherapeut ben je, na het afronden van de opleiding tot algemeen fysiotherapeut en een vierjarige master, gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen van 0 tot 18 jaar. Bovendien heeft ieder van ons zich op een of meerdere gebieden binnen de kinderfysiotherapie gespecialiseerd door middel van aanvullende cursussen of opleidingen.

 

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

Voor een afspraak is geen verwijzing van een arts nodig, wij zijn direct toegankelijk. Wanneer u besluit zonder verwijzing van een arts een afspraak bij ons te maken, wordt er aan de hand van een intake gesprek en een onderzoek bepaalt of uw kind verder behandeld zal worden of dat uw kind wordt doorverwezen naar de huisarts.
Na het intake gesprek en het onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau.
De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op, waar ouders nauw bij betrokken worden.

 

De behandeling

Als na onderzoek blijkt dat kinderfysiotherapeutische behandeling geïndiceerd is, zullen wij starten met de behandeling. De behandelingen zullen er voornamelijk op gericht zijn de motorische ontwikkeling van het kind te stimuleren en zijn plezier in bewegen te vergroten. Wij hebben in onze praktijk veel en goed oefenmateriaal om een zo’n gevarieerd mogelijke behandeling te kunnen geven.

Een deel van de behandeling zal ook bestaan uit adviezen aan ouders/verzorgers.

Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Bij baby’s en kinderen met een ernstige handicap zal de behandeling zo veel mogelijk thuis plaatsvinden.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Fitkids

Fitkids is een geprotocolleerd fitness- en oefenprogramma,
opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een motorische of conditioneel probeleem, een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Kinderen met overgewicht kunnen ook meedoen. Al deze kinderen kunnen bij Fitkids gedurende een aantal maanden trainen en bewegen onder professionele begeleiding. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.

In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

 

Voor wie

Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met een motorische achterstand, vaak is sprake van onvoldoende conditie of kracht, maar ook overgewicht kan het probleem zijn. Daarnaast kan er sprake zijn van een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening.

De kinderen worden meestal doorverwezen door een jeugd-, huis-, kinder- of revalidatiearts. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand, astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, DCD, overgewicht, autisme of een aangeboren hartafwijking mee.

 

Doel van Fitkids

In Fitkids ontdekken de kinderen weer het plezier en het nut van bewegen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. Voor ieder kind worden er ook individuele doelen gesteld. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsprogramma door te gaan met een andere sport of activiteit. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.

Meer informatie over Fitkids is te vinden op www.fitkids.nl

 

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Balanz 4 Kidz

Jaarlijks start er een nieuwe groep van Balanz4Kidz.
Hierbij werken kinderen en hun ouders aan een gezondere levensstijl, met daarbij veelal een vermindering in gewicht. In dit programma laten we kinderen met overgewicht het plezier in bewegen ervaren en maken we ze bewust van het belang en het plezier van goede eetgewoonten. Daarnaast proberen we ze meer zelfvertrouwen te geven.

Overgewicht is bij kinderen een snelgroeiend probleem, één op de vijf kinderen is te zwaar en heeft daardoor 70% meer kans een dikke volwassene te worden. Uit onderzoek blijkt dat overgewicht niet alleen wordt veroorzaakt door verkeerde eetgewoonten, maar ook doordat veel kinderen te weinig bewegen. Naast lichamelijke gevolgen heeft overgewicht ook negatieve gevolgen voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Het programma bestaat uit een periode van 24 weken. De bijeenkomsten vinden twee keer in de week plaats na schooltijd, waarbij de frequentie in de loop van de peiode afgebouwd zal worden. In deze bijeenkomsten worden sport en beweging in groepsverband onder begeleiding van de fysiotherapeut afgewisseld met interactieve bijeenkomsten voor kinderen en/of ouders onder begeleiding van de diëtist of psycholoog.

Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Heusden en met Stichting de Schroef, zodat kinderen verschillende sporten kunnen uitproberen en de verbinding met de sportverenigingen wordt gelegd.

 

669834_kleinlogob4k