Missie en Visie

Missie:

Het waarborgen en optimaliseren van die kwaliteit van het leven die direct gerelateerd is aan het menselijk bewegen. Door het leveren van maatwerk, door gebruik te maken van de wetenschap en van het gezonde verstand op een respectvolle manier.

 

Visie:

Het verwerven en behouden van een onmisbare positie in onze leefgemeenschap in het behandelen en begeleiden van bewegingsapparaat gerelateerde problematiek.

 

Waarden:

Respect

Aandacht

Kennis en Kunde

Realistisch